Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí, aktualizovaný k 1.8.2023

zveřejněno: 31.8.2023     rubrika: Úřední deska - ARCHIV

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Vám v návaznosti
na ust. § 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, postupuje aktualizovaný
seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně
identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti Vaší
obce. Data byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

Brožura pdf, 843 kB

Seznam xlsx, 170 kB


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko