O obci a fotogalerie

Obec Větrušice se nachází v SZ cípu okresu Praha - východ, přímo na hranici s Prahou-západ, od které ji ovšem odděluje řeka Vltava.

Ačkoli se v blízkosti nacházejí menší města Klecany (jižně) a Odolena Voda (severně), přirozeným spádovým centrem pro většinu obyvatel zůstává Praha, a to zejména její severní pravobřežní část (Praha 8).
Od roku 2001 již ve Větrušicích funguje MHD. Pro místní obyvatele je to jistě velké plus, neboť většina občanů dojíždí do Prahy nejen za prací, ale i za kulturou, vyšším školstvím, odborným zdravotnictvím a na úřady.
Zatím bezproblémová cesta automobilem z Prahy do naší Větrušic trvá max. 15 min. Automobilismus neruší poklid obce, protože obec je koncová - nikoli průjezdní.
To, že Větrušice leží vysoko na skalnatém břehu Vltavy, umožňuje většině obyvatel nádherný výhled do kraje – na Vltavu, na skály, na protější obec Libčice a při dobré viditelnosti jsou dokonce vidět vrcholky Českého středohoří.
Pohled na západ slunce je ve Větrušicích opravdu úchvatný.

Počet obyvatel  Větrušic  v posledních letech stále stoupá. V roce 2016 byl dle dat Ministerstva vnitra bylo v obci 599 trvale bydlících občanů. Je zde samozřejmě i část občanů, kteří v obci vlastní nemovitosti k trvalému bydlení, ale jsou hlášeni v jiných obcích, nejčastěji v Praze. Počet těch, kdo v obci vlastní rekreační objekty, je velmi nízký, protože se jedná pouze o 20 objektů k rekreaci. Do počátku roku 2022 stoupl počet trvale žijících obyvatel na 670, z toho je zde 68 cizinců s trvalým pobytem. Průměrný věk obyvatel je 38 let. Dětí do 15 let je 115 a z toho 38 dětí ve věku do 3 let.

Obec Větrušice se nachází v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji, zhruba 20 km jihovýchodně od města Kralupy nad Vltavou, 20 km západně od města Neratovice a 22 km severně od centra města Prahy. Kolem Obce Větrušice probíhá silnice III/ 24219.

Obec se rozprostírá vysoko nad řekou Vltavou na jejím pravém břehu.  Mezi řekou Vltavou a obcí se rozpíná Národní přírodní rezervace Větrušické rokle. Chráněné území je v péči AOPK ČR – regionálního pracoviště Střední Čechy. Rezervace byla vyhlášena roku 1969 na území o rozloze asi 25 hektarů za účelem ochrany rostlinného společenství typu skalní stepi a lesostepi .Především díky tomuto okolí je obec velice klidnou a příjemnou lokalitou pro život i pro turistiku.

Infrastruktura obce

Kanalizace a ČOV:
Celá obec je podzimu roku 2021 odkanalizována. Obec vybudovala veřejnou kanalizaci  a ČOV s pomocí dotací z MŽP a Středočeského kraje. Provozovatelem veřejné kanalizační sítě je obec Větrušice.

Veřejný vodovod:
Vodovodní infrastruktura v obci je v dobrém stavu (vodovodní přivaděč byl dobudován v roce 2003). Obec rovněž disponuje několika studnami (ve vlastnictví obce), které jsou vedeny jako rezerva vodního zdroje. V roce 2014 byla zrekonstruována studna v ulici Vltavská, nedaleko budovy obecního úřadu a vodu z ní lze použít jako vodu užitkovou.

Místní komunikace:
Obec Větrušice je neprůjezdnou obcí a jedinou komunikací vedoucí do obce je silnice III. třídy č. 24219, a to její odbočná větev od křižovatky Klecany – Drasty – Větrušice, která byla v roce 2016 opravena v celé šířce. Výhodou obce je její poloha v blízkosti dálnice D8, aniž by obec byla ohrožena hlukem a znečištěním ovzduší z provozu na dálnici. Přímo v obci není doprava příliš masivní, protože do obce přijíždějí pouze její obyvatelé a jejich případné návštěvy. Jediný malý obchod v obci si zásobuje sám majitel osobním vozidlem s malými výjimkami zásobování nápoji a mraženými výrobky. Dopravní spojení s hlavním městem Prahou je zajišťováno v rámci Pražské integrované dopravy. Dopravní obslužnost zajišťuje linka 374 dopravcem ČSAD Střední Čechy.

Veřejné osvětlení:
Veřejné osvětlení z větší části pokrývá potřeby obce, avšak některé lampy veřejného osvětlení již potřebují výměnu, problémem je i skutečnost, že lampy se od sebe liší a často je obtížné sehnat správné náhradní díly.

Plynofikace:
Obec je plynofikována od roku 2004, přičemž investorem akce byla společnost Pražská plynárenská a.s.

Aktualizace: 2/2022


Poslední články


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko