Publicita

 
 

Výsadba dřevin v obci Větrušice 

Předmětem projektu je výsadba 37 listnatých stromů.Cílem je zlepšení životního prostředí v obci a jejího okolíprostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispějek vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnáníteplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzdušía k zadržování vody.
Realizace projektu: květen 2023 – květen 2023

Výše dotace: 247 222,22 Kč
 
 
 

 Logo Středočeského kraje
 
Program: 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci Tematického zadání Životní prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
 
Název projektu: Kanalizace a ČOV Větrušice
 
Evidenční číslo projektu: ISF/ŽIV/044712/2021
 
Max. výše dotace: 985 077 Kč
 

 
 
 

 MMR
 

Název projektu: Oprava místních komunikací – Severní, Jižní, Slunečná

Program: 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+

Realizace projektu:  2021 

Celkové způsobilé náklady: 2 786 245 Kč

Výše podpory: 2 228 996 Kč

Vlastní financování min.: 557 249 Kč

 
 _______________________________________________________________________________
 
______________________________________________
 
 
 
 
Grant na akci s názvem "Wifi4EU Podpora připojení k internetu v místních komunitách" v obci Větrušice č. 1-2018/005837-007971
 
Výše dotace: 15 000 Euro
 
Náklady na projekt EU: 100 %
Náklady na projekt obec:
 
_______________________________________________________________________________
 
 
 Logo Středočeského kraje
 
Program: 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci Tematického zadání Životní prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
 
Název projektu: Kanalizace a ČOV Větrušice
 
Evidenční číslo projektu: ISF/ŽIV/042244/2020
 
Max. výše dotace: 582 896 Kč
 
_______________________________________________________________________________
 

OPZ/1.2/ 073/0008884  projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015800 prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Název projektu: Dětská skupina Větříček II.

Realizace projektu: 1. 3. 2020 – 28. 2. 2022

Celkové max. způsobilé náklady: 2.628.000 Kč

Projekt je v plné realizaci

Účelem dotace je provoz zařízení péče o děti předškolního věku v rámci realizace projektu specifikovaného v úvodní části, tedy financování provozu dětské skupiny Větříček III.

 
_______________________________________________________________________________
 
 Logo Středočeského kraje
 
Program: Středočeský infrastrukturální fond pro rok 2019
 
Projekt "Kanalizace a ČOV Větrušice"
 
Dotace ve výši     1.282.319 Kč
 
_______________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
Název akce: Rekonstrukce Hasičské zbrojnice na Spokovou klubovnu
 
Program: 11782 - Podpora rozvoje regionů
 
Náklady celkem: 940.010,55 Kč
Vlastní zdroje (30%): 305.736,55 Kč
Dotace (70%): 634.274 Kč
 
 
 
Výsledek obrázku pro logo ministerstvo životního prostředí
 
 
Program: Zelená úsporám – budovy veřejného sektoru

Název akce: Rekonstrukce nevyužívané obecní budovy – hasičská zbrojnice

Nové využití: Spolková klubovna  pro místní spolky

Náklady celkem –  550.448 Kč

Vlastní zdoje (10%) – 55.045 Kč

Zelená úsporám (90%) - 495.403 Kč

 

 
_____________________________________________________________________________ __

 

Název projektu: Územní plán Větrušice

Program: 11705 – Podpora územně plánovacích činností obcí

Realizace projektu:  2015 - 2018

Celkové způsobilé náklady: 211.750 Kč

Výše podpory 154.880 Kč

Vlastní financování: 56.870 Kč

 

 
_______________________________________________________________________________
 

 

 OPZ/1.2/ 073/0008884  projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008884 prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Název projektu: Dětská skupina Větříček II.

Realizace projektu: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2020

Celkové max. způsobilé náklady: 2.260.800 Kč

Skutečně čerpáno: 2.069.008 Kč (91,5 %)

Vlastní náklady: 191.792 Kč (8,5 %)

Z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 1.862.107,2 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 10% tj. 206.900,8 Kč.

Účelem dotace je provoz zařízení péče o děti předškolního věku v rámci rea  lizace projektu specifikovaného v úvodní části, tedy financování provozu dětské skupiny Větříček II.

 
 
_______________________________________________________________________________
 
 
Název projektu: Dětská skupina Větříček
 
Realizace projektu: 1. 3. 2015 – 28. 2. 2018

Č. OPZ/1.2/035/0001917 projekt č. CZ.03.1.51/0.0//0/15_035/0001917 prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Celkové způsobilé náklady: 2.260.800 Kč

Max. vlastní financování: 113.040 Kč  (5%)

Celková max. výše podpory:  2.147 760 Kč (95%)

Z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 1.921.680 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 10% tj. 226.080 Kč.

Účelem dotace je provoz zařízení péče o děti předškolního věku v rámci rea  lizace projektu specifikovaného v úvodní části, tedy financování provozu dětské skupiny Větříček

 
 ___________________________________________________________________________________________
 
 
Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancováno ze státního rozpočtu a evropského sociálního fondu.

Realizace: 1. 4. 2017 - 30. 6. 2017

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Celková výše  podpory: 15.000Kč
 
Pracovní místo podpořené v rámci VPP bylo zaměřeno na pracovní pozici Uklízeč veřejných prostranství
 

___________________________________________________________________________________________

 

Ministerstvo zemědělství                 

Program na údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu, údržba a budování míst pasivního odpočinku, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem podnikání.

Realizace projektu: 8/2016

Dotační program: 16 Udržování a obnova kulturního dědictví venkova

Dotace byla poskytnuta na opravu křížku na návsi

Celkové náklady: 26.800 Kč

Výše příspěvku: 18.760 Kč tj. 70%

Náklady obce:  8.040 Kč

 

___________________________________________________________________________________________ 

  

Ministerstvo kultury    

Příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky – sochy sv. Václava p.p.č. 206/3 v k.ú. Větrušice

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky na základě rozhodnutí ze dne 23. 9. 2016.

Realizace projektu 10-11/2016

Celkové náklady: 122.950 Kč

Výše příspěvku: 73.000 Kč   60%

Vlastní zdroje: 49.950 Kč   40%


___________________________________________________________________________________________

Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancováno ze státního rozpočtu a evropského sociálního fondu.

Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Č. CZ.03.1.8.0.15_121.04775

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Celková výše podpory: 172.565 Kč

Z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 146 680 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15% tj. 25.885 Kč.

Pracovní místo podpořené v rámci VPP bylo zaměřeno na pracovní pozici Uklízeč veřejných prostranství.   

    

___________________________________________________________________________________________

 

Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancováno ze státního rozpočtu a evropského sociálního fondu.

Realizace: 1. 4. 2015 - 31. 10. 2015

Č. PYA-VN-3/2015, č. projektu CZ.1.04/2.100/03.00015

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Celková výše  podpory: 105.000Kč

Z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 89 250 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15% tj. 15.750 Kč.

Pracovní místo podpořené v rámci VPP bylo zaměřeno na pracovní pozici Uklízeč veřejných prostranství.

 

   

___________________________________________________________________________________________

 

Název projektu: Územní plán Větrušice

Program: 11705 – Podpora územně plánovacích činností obcí

Realizace projektu:  2015 - 2018

Celkové způsobilé náklady: 211 750 Kč

 Výše podpory 154 880 Kč

Vlastní financování: 56 870 Kč

    

___________________________________________________________________________________________

 

 

Název projektu: Dětská skupina Větříček II.

 

Realizace projektu: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2020

OPZ/1.2/ 073/0008884  projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008884 prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Celkové max. způsobilé náklady: 2.260.800 Kč

Projekt je rozdělen do 4 fází financování

Účelem dotace je provoz zařízení péče o děti předškolního věku v rámci realizace projektu specifikovaného v úvodní části, tedy financování provozu dětské skupiny Větříček II.

 


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko