Pozvánka na řádné zasedání obecního zastupitelstva dne 19.12.2023 od 18:00 hod. v budově OU

zveřejněno: 12.12.2023     rubrika: Úřední deska - ARCHIV

OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE
Vltavská 14, 250 67 Větrušice, tel.:220 940 507
ID DS:4pebqfq, e-mail: obec@vetrusice.cz


 

Pozvánka

na řádné zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat
dne 19.12.2023 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu,
Vltavská 14.

1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva
2. Schválení znění Obecně závazné vyhlášky Obce Větrušice – o místní
poplatek ze psů
3. Schválení znění Obecné závazné vyhlášky obce Větrušice - o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
4. Projednání poskytnutí dotací spolkům
5. Projednání rozpočtu na rok 2024
6. Projednání střednědobého výhledu 2025 - 2026
7. Projednání podpisu smlouvy s pozemkovým fondem
8. Stavební
9. Činnost obecního úřadu
10. Závěr

Ing. Michael Buchar v. r.
Starosta obce Větrušice


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko