Pozvánka na řádné zasedání obecního zastupitelstva 13.3.2024 od 18:00 hod

zveřejněno: 5.3.2024     rubrika: Úřední deska - ARCHIV

OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE

Vltavská 14, 250 67 Větrušice, tel.:220 940 507

ID DS:4pebqfq, e-mail: obec@vetrusice.cz


 

 

Pozvánka 

na řádné zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 13.3.2024 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu, Vltavská 14.

 

 

  1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva
  2. Projednání žádosti o využití obecního pozemku
  3. Schválení podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-6020283/001 ČEZ distribuce
  4. Schválení podpisu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. UZSVM/S/2242/2024 – HMSU
  5. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene, číslo smlouvy 362/2023
  6. Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.
  7. Smlouva na senior taxi
  8. Stavební
  9. Činnost obecního úřadu
  10. Závěr

 

 

 

 

Ing. Michael Buchar, v.r.

Starosta obce Větrušice


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko