1. pomoc

zveřejněno: 27.1.2008     rubrika: Zásady první pomoci

Jak a kdy volat na linku 155

 

Vždy, kdy je ohroženo zdraví a život.

Volejte linku 155

Základní pravidlo pro volání na linku 155: nepanikařit + kdo volá + kde a komu se co stalo + kontakt na sebe + popsat stav pacienta (je při vědomí, dýchá, krvácí, komunikuje, je bledý a zmatený,…)

 

Vidíte člověka, který leží na zemi a nereaguje?

 

1. Zjištění vědomí: přistupte k němu, oslovte ho: „Pane je vám něco?,“ jemně s ním zatřeste a opakujte výzvu. Pacient nereaguje.

2. Zjištění dýchání: klekněte si k pacientovi, pravou rukou mu zakloňte hlavu (uvolníte tím kořen jazyka, který brání v proudění vzduchu do plic). Někdy záklon stačí k tomu, aby pacient začal znovu dýchat. Nikdy nepodkládejte hlavy. Přiložte dlaň, tvář nebo ucho před ústa a nos postiženého, necítíte-li proud vydechovaného vzduchu a nevidíte pohyb hrudníku, pacient nedýchá.

3. Zavolejte o pomoc na linku 155

4. OŽIVOVÁNÍ: Pacient je v bezvědomí a nedýchá normálně.

Nepřímá srdeční masáž: 30x pravidelně stlačte hrudní kost v úrovni prsních bradavek, frekvencí 100/min.

Zakloňte hlavu, zacpěte nos palcem a ukazováčkem za nosní chřípí a

2x do postiženého vdechněte. Mezi dvěma vdechy musíme nechat čas na vydechnutí.

Resuscitaci je nutné provádět dokud záchranář nepřevezme pacienta – vždy v poměru 30:2. Pokud nechcete provádět umělé dýchání, alespoň pacienta masírujte.

 

BEZVĚDOMÍ – STABILIZOVANÁ POLOHA

 

Pokud jsme u ležícího pacienta zjistili, že je v bezvědomí (nereaguje na oslovení), ale dýchá normálně, je nutné uložit ho do stabilizované polohy. Ležícímu pacientovi položte ruku do svícnu. Přiklekněte k němu, uchopte protější ruku a nohu pokrčenou v koleni a překulte pacienta směrem na sebe. Pacient tedy leží na boku. Vrchní rukou mu podložte hlavu a hlavu zakloňte. Pokud by pacient začal zvracet, díky podložené a zakloněné hlavě nedojde k udušení.

 

KRVÁCENÍ

 

Vnější velké krvácení je nutné zastavit. Na krvácející ránu přiložte tlakový obvaz. Jestliže krev po obvázání prosakuje, přidejte další. Je-li zdroj krvácení na končetině, zvedněte ji, aby rána byla nad úrovní srdce, tím snížíte krvácení. Většinu krvácení zvládnete použitím tlakových obvazů. Užití škrtidla je velmi výjimečné – pokud rána krvácí přes 3 tlakového obvazy. Škrtidlo lze použít jen na končetině, ta pak musí být bledá, bez hmatného tepu. Vždy zaznamenejte čas zaškrcení, končetina nemůže být zaškrcená déle než hodinu, škrtidlo nepovolujte a znovu nepřikládejte.

Při vnitřním krvácení člověk krvácí většinou do dutiny břišní a u pacienta se rozvine šokový stav. Příznaky šoku jsou bledost, pocení, slabý puls na zápěstí, zrychlený tep, pacientovi je zima, třese se, může být zmatený nebo má poruchy vědomí. První pomocí při šokovém stavu je tzv. protišoková poloha: pacienta položte na zem, zvedněte mu nohy do výšky 30 - 40 cm a podložte je. Pokud máte podezření na poranění břicha, nohy zvedněte pokrčené. Postiženého přikryjte (pacient cítí chlad, který prohlubuje šokový stav). Zraněnému nepodávejte žádné tekutiny a prášky. 

 

ZLOMENINY

 

Zlomeniny rozlišujeme na zavřené a otevřené. Nikdy je nenarovnáme, končetinu ponechte ve stejné poloze a fixujte ji dlahou. Dlahu přiložte ke zlomené končetině a ovažte – dlaha musí dosahovat až za další kloub. Pokud má zraněný zlomené předloktí, dlahu je nutné přiložit až nad loket. Pokud nemáte originální dlahu, je jednoduché vyrobit si improvizovanou – dlahou může být silný klacek, deštník, dlouhé pravítko, trubka. Zlomenou nohu můžete fixovat přivázáním ke druhé. Při znehybňování horních končetin se také používá trojcípí šátek, na který poraněnou ruku zavěste. Otevřené zlomeniny jsou ty, které v místě zlomeniny mají tržnou ránu. U nich ránu nejprve sterilně zakryjte, abyste zamezili znečištění a fixujte ji stejně jako zlomeniny zavřené.

 

POPÁLENINY

 

Eliminovat zdroj popálení (oheň, hořící oděv atd.). Pokud není oděv k tělu přiškvařen, sundáme jej. Okamžitě chlaďte popáleniny proudem tekoucí vody, popáleninu polévejte, ponořte do studené vody nebo na ní přiložte studený obklad. Nechlaďte ledovou vodou, ideální je 8◦C. Po ochlazení ránu sterilně zakryjte.

 

MRTVICE

 

Člověk postižený mrtvicí má šanci na uzdravení, pokud je u něj do tří hodin od vzniku nemoci provedena tvz. trombolytická léčba. Je tedy nutné rychle rozpoznat příznaky a volat na linku 155.

Příznaky mrtvice jsou jednostranné (postihují jednu stranu těla), poruchy hybnosti, ochrnutí, neschopnost správně artikulovat, končetiny mravenčí, jsou necitlivé, problémy s mimikou, poruchy vidění. V nejzávažnějších případech dochází i k poruchám vědomí a ke křečím.

Na zjištění mrtvice existuje jednoduchý tesť, požádejte pacienta:

ať vycení zuby (při mrtvici je jeden koutek povislý)
aby zvedl ruce se zavřenýma očima (jednu ruku má níž)
ať opakuje „na každém šprochu pravdy trochu“ (pacient nerozumí nebo má problém větu zopakovat).
 
 

INFARKT

 

Příznaky: náhle vzniklá pálivá, křečovitá, tlaková bolest za hrudní kostí, bolest vystřeluje mezi lopatky, do krku nebo do levé ruky, pacient je zchvácený, bledý, zpocený, může trpět nevolností a dušností.

První pomoc: lidem, kteří se dlouhodobě se srdcem léčí a mají léky, jejich léky podejte Tyto léky podejte při charakteristické bolesti (ne při pocitu na omdlení, slabosti, kolapsu). Zavolejte záchrannou službu. Zajistěte pacientovi tělesný i duševní klid, mluvte s ním, posaďte ho a zakažte mu jakoukoli fyzickou námahu. Pokud pacient upadne do bezvědomí a přestane dýchat, začněte s oživováním.


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko