Vodochody

zveřejněno: 25.2.2004     rubrika: Zajímavá místa v okolí

VODOCHODY (obec od nás vzdálená cca 4 km) 

Obec Vodochody je jedním z nejstarších míst osídlení v okrese. Dle archeologických nálezů žánrových a kostelních hrobů lze usuzovat na osídlení již v období neolitickém (asi 5000 - 3000 před naším letopočtem). První písemná zmínka v historii o Vodochodech je z roku 1000, kdy byly darovány knížetem Boleslavem III. klášteru Ostrovskému. Během třicetileté války byly Vodochody zcela zpustošeny, v roce 1671 je získala jezuitská kolej sv. Klimenta na Starém městě Pražském.

Od roku 1960 jsou Vodochody spojeny s bývalou samostatnou obcí Hoštice. Dohromady čítají asi 430 stálých obyvatel.
Krajinný ráz je charakterizován částí přírodního parku Dolní Povltaví, jehož jádrem jsou tzv. Větrušické rokle. Údolí směrem k Dolu bylo oblíbeným místem procházek českého básníka  Vítězslava Hálka.
Pamětihodnosti: Za zmínku stojí pouze dvě zvoničky - jedna ve Vodochodech a jedna v Hošticích.  Protože Vodochody byly ve třicetileté válce zcela zpustošeny, nedochovala se ani dřívější vodochodská tvrz a zůstal jen panský dvůr. 

Osobnosti: Z osobností lze uvést pouze českého politika, publicistu a tehdejšího majitele Dolu, dr. Julia Grégra, který dal podnět k postavení vodochodské školy. 

Významné firmy: Na katastru Vodochod a Hoštic leží letiště a část letecké továrny Aero Vodochody a na větší části zemědělských pozemků hospodaří zemědělské družstvo Klecany se sídlem ve Větrušicích.

 (Zdroj: www.vodochody.cz)

 


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko