Říp

zveřejněno: 28.1.2003     rubrika: Zajímavá místa v okolí

Při třetihorní sopečné činnosti vyvřela i osamocená hora Říp, kníž se váže prastará pověst o příchodu praotce Čecha a o začátcích trvalého osídlení Čech. Na památku slavného vítězství nad německým panovníkem Lotharem roku 1126 v bitvě u Chlumce dal téhož roku český kníže Soběslav I. vybudovat na místě dřevěného kostelíka dnešní rotundu. Stavba je vybudována z opracovaných opukových kvádříků. Rotunda byla k oslavě rodu Přemyslovců zasvěcena sv. Jíří, patronu orby.

V květnu 1868 se zde konal tábor lidu na obnovéní českého státního práva. Při této příležitosti byl z hory vyzdvižen základní kámen pro budovu Národního Divadla v Praze. Říp je vyvřelá čedičová kupa 459 m. n. m., byla zalesněna až koncem 19. století. Je útočištěm zvěře a hnízdištěm ptactva. Na jeho svazích se vyskytuje vzácná teplomilná a stepní flóra.

K hoře Říp, která tvoří výraznou dominantu Polabské nížiny, se vztahuje pověst o příchodu praotce Čecha a je tak od nepaměti jedním ze základních symbolů českého národa.

Na vrcholu stojí o samotě kaple zasvěcená sv. Jiří. Románská rotunda s polokruhovou apsidou a válcovou západní věží byla roku 1126 obnovena knížetem Soběslavem I. na paměť jeho vítězství nad římským králem Lotharem v bitvě u Chlumce. Rotunda dovršuje a uzavírá vývoj tohoto typu staveb v Čechách. Na věži se nacházejí dvě původní sdružená románská okna se středovými sloupky. Portál a velká půlkruhová sklenutá okna pochází z let 1869-1881. Uvnitř se nachází socha sv. Jiří s drakem od B. Seelinga z roku 1870.

O významu hory Říp pro české národní dějiny svědčí nejen časté vlastenecké tábory lidu, konané od poloviny 19. století, ale i skutečnost, že roku 1868 zde byl vyzvednut a do Prahy slavnostně dopraven jeden ze základních kamenů ke stavbě Národního divadla. Každoroční tradicí je svatojiřská pouť. Nedaleko rotundy stojí výletní restaurace.

Objekt patří římskokatolické církvi, jeho zpřístupnění pro návštěvníky zajišťuje: Památkový ústav v Ústí nad Labem.

Rotundu je možno navštívit každý den kromě pondělí.
Prohlídka s výkladem se konná každou půlhodinu.
Z hory Říp je nádherný výhled na Polabskou nížinu a České středohoří.
U rotundy si lze zakoupit suvenýry nebo posedět u občerstvení

Návštěvní doba:

DUBEN, ŘÍJEN (středa až neděle)

9 - 16 hod.

KVĚTEN - ZÁŘÍ (úterý až neděle)

9 - 18 hod.

Poslední prohlídka začíná vždy 30 min. před koncem otevírací doby.

Organizace prohlídek a cena vstupného:
Délka prohlídky cca 30 min.

Jednotné vstupné

10,- Kč

Slevy :

- 50 %

- žáci všech základních škol

 

- držitelé karty Mládeže, GO, ITIC, ISCI

 

- invalidé po předložení průkazu ZTP

 

- důchodci na 70 let věku

- vstup zdarma

- pracovníci památkové péče ČR

 

- členové klubu Čtyřlístku

 

- pedagogický doprovod školních výprav

 

- děti do 6 let

Slevy neplatí mimo návštěvní bodu nebo mimo sezónu a pro držitele turistického pasu. Slevy nelze vzájemně kombinovat.

Příplatky :

- 50%

- provádění mimo návštěvní dobu

-100%

- provádění mimo sezónu

Rezervace prohlídek:
Telefonicky na č. 0602-166 935, 0603-836 834.

Příjezd a parkování:
Z Roudnice nad Labem do obce Krabčice (3 km), pod kopcem velké parkoviště, dále pouze pěšky.

Občerstvení:
Na vrcholu hory Říp.

Zajímavosti v okolí:
Zámek Budyně nad Ohří (10 km), zámek Libochovice (15 km).

 

 


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko