Máslovice - naučná stezka

zveřejněno: 9.6.2005     rubrika: Zajímavá místa v okolí

Máslovická naučná stezka

(od Větrušic  vzdálená cca 6 km po silnici  nebo cca 3 km pěšky přes les)

 

Ve zpravodaji č. 8 v roce 2003 jsme v této rubrice o Máslovicích  již psali, ale máslovická naučná  stezka byla zmíněna jen velmi stručně. Dnes bychom to napravili a tento dobrý tip na „minivýlet“ popíšeme  podrobněji.

 

Máslovická stezka vznikla v září 2003. Návštěvníkům  má napovědět něco o přírodních
a historických zajímavostech tohoto hezkého koutku Dolního Povltaví. Realizace myšlenky se ujalo Malé máslovické muzeum másla,  pod záštitou zastupitelstva obce Máslovice
a za finanční podpory nadace Open Society Fund Praha.  Obsahovou stránku zpracoval
doc. Ing. Vladimír Chalupný ve spolupráci s prof. RNDr. Ferry Fediukem  (geologie údolí). Výtvarné řešení je dílem sochařského sympozia Máslovice 2003 mladých lidí, převážně studentů  uměleckoprůmyslové školy řezbářské z Prahy 3, pod vedením Šárky Havlíčkové 
a akad. mal. Romana Kárníka. Koordinátorkou projektu byla ředitelka máslovického muzea ing. Vladimíra Sýkorová.

 

Máslovická naučná stezka začíná v Máslovicích na návsi před muzeem a končí u vltavského přívozu. Je dlouhá 1200 m s převýšením 98 m a má deset zastavení  ve formě originálních dřevěných plastik, na kterých jsou nápaditým způsobem umístěny informace o přírodních
a historických zajímavostech dané lokality. Dá se projít oběma směry.

 

1. zastavení: originální rozcestník

Ukazuje kolemjdoucím nejen směry do míst v nedalekém okolí, ale ukáže, kterým směrem leží např. Paříž, Řím, atd.

2. zastavení: pod velkou skálou - geologie máslovického údolí

Toto erozí vzniklé údolí je geologicky velice zajímavé. Na sloupcích jsou umístěné vzorky hornin tohoto údolí.

3. zastavení: odbočka z hlavního „tahu“ na Palouk

Zde najdeme houpačku pro děti, plastiku dutého stromu s hnízdem a velkým vejcem. V dutině stromu jsou schované informace o fauně údolí. Jsou zde informace o kukačce, brhlíkovi, dlaskovi, strakapoudovi a datlovi. 

4. zastavení: chýše

Hned vedle se nachází další zatavení. Jde o  naučnou, nebo i meditační chýši, neboť je určena k tichému zastavení a rozjímání  o přírodě. Kouzlo tohoto zastavení si vychutnáte nejlépe, když máte to štěstí a jste zde sami, nikým nerušeni.  (Děti ani tolik neocení meditační možnosti  chýše, jako skvělou prolézačku. – pozn. red.)

5. zastavení: květ orchideje

Obří květ orchideje ze dřeva s informacemi  z této lokality. Zde se nejenom děti mohou pokusit složit dřevěnou skládanku.

6. zastavení: lavička s obří plastikou kukačky + kaplička

Díky kukačce se podíváme na svět v různých barvách.  Pak už nás čeká kaplička se základními informacemi o chráněném údolí Máslovická stráň.

7. zastavení: objímací strom

K  této plastice se vztahuje text na sousední lavičce: „Toť objímající strom celé planety. Proto je jeho korunou celá Země a všechny stromy na ní, Jeho kořání ční ke hvězdám, to abys mohl spatřit jeho krásu a jeho kmen se honosí nejkrásnější kůrou.“

8. zastavení: výzkumný ústav včelařský

Plastika připomíná starý primitivní úl a obsahuje základní informace o ústavu. (Je zde hezké posezení. – pozn.red.)

9. zastavení: pomníček věnován dr. Juliu Grégrovi (1831 – 1896)

J. Grégr byl významný český politik 2. pol. 19. stol. V roce 1893 zde koupil starý mlýn. Nedaleko mlýna si postavil letní sídlo, kde v roce 1896 zemřel. Přes krátkou dobu pobytu zde zanechal dobré dílo. Na stráni nad mlýnem vysadil vinice a stráně nad svou vilou směrem k Větrušicím zalesnil smíšeným lesem. Obci daroval velký soubor knih a založil tu veřejnou knihovnu. Zasloužil se o postavení nové školy ve Vodochodech.

10. zastavení: máslovický přívoz

Je tu plastika ve formě stolu a dvou sedátek. Stůl se vlní jako Vltava a děti si zde
na vyřezaném herním plánu mohou zahrát námořní bitvu s barevnými kamínky.

 

Pokud přejede přívozem na druhou stranu Vltavy, můžete vystoupit na Libčickou skálu  s nepatrnými zbytky hrádku, zvaného Liběhrad. O hrádku si vybájil kronikář Václav Hájek z Libočan, že jej založila sama kněžna Libuše.

Zdroj brožura „Máslovická naučná stezka“

 

 


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko