Libčice

zveřejněno: 25.2.2004     rubrika: Zajímavá místa v okolí
 LIBČICE nad Vltavou
(město je od nás po silnici vzdálené cca 25 km, ale vzdušnou čarou kousek - většina z nás na Libčice koukáme z oken)

Město Libčice n/Vlt. se nachází v malebném údolí Vltavy 20 km severně od Prahy. Památky na první osídlení tří později spojených osad, Chýnova, Libčic a Letek se zachovaly již z pravěku a jsou pojmem v české archeologii. První zmínka o Libčicích je uvedena v zakládací listině břevnovského kláštera z roku 993, kdy Boleslav II. klášteru tuto obec daroval. Později ji vlastnila i staroboleslavská kapitula a kláštery zbraslavský a maltézský. Ve 14. století je připomínán i farní kostel - gotická stavba, později zbořená. V 16. století přešly Libčice do světských rukou. Po Bílé hoře byly připojeny Polyxenou z Lobkovic k panství nelahozevskému. Nový barokní kostel sv. Bartoloměje byl postaven v letech 1763-1769. O století později si i evangelíci postavili svůj kostel v pseudorománském slohu.

Libčice vznikly spojením tří samostatných obcí- Libčic, Letek a Chýnova. K jejich sloučení došlo v roce 1924. O Chýnovu se poprvé zmiňuje Dalimilova kronika. Ten byl ve vlastnictví Lobkoviců a pražského arcibiskupství. Letky byly původně rytířským sídlem s tvrzí a dvorcem. První zmínka o Letkách je z roku 1052.

Historie i současnost Libčic jsou spojeny s největším podnikem ve městě i okolí-Šroubárnou založenou v roce 1872 pod názvem; Pražský spolek železných hutí. Velkým mezníkem v dějinách města bylo vybudování železnice z Prahy do Podmokel, která byla dokončena v roce 1847. Také cihlářská výroba má ve městě dlouholetou tradici - první cihelny vznikají v Libčicích v druhé polovině 19. století. Skutečně moderním podnikem se stala cihelna- Bratři Fischerové a spol. Letky-Libčice, která po rekonstrukci v roce 1988 pracuje dodnes.

Nejvýznamějšími kulturními památkami Libčic jsou: kostel sv. Bartoloměje, náhrobky na katolickém a evangelickém hřbitově, socha Krista od Františka Bílka, hradiště Hrádek a mohylové pohřebiště.

Ve městě je koupaliště s restaurací poskytující v létě možnost sportovního vyžití i odpočinku. Další stravování i občerstvení umožňuje několik restaurací v celém městě.

Na druhý břeh Vltavy, kde se nachází kromě cyklistické stezky Praha- Kralupy i Výzkumný ústav včelařský Dol u Libčic, kam jezdí pravidelně z Libčic přívoz.
Ve měste je základní škola, základní umělecká škola, mateřská škola.

Město je součástí mikroregionu Od Okoře k Vltavě. Mikroregion Od Okoře k Vltavě je dobrovolným svazkem obcí podle příslušných právních předpisů. Má devět členských obcí. Jsou jimi Velké Přílepy, Tursko, Holubice, Úholičky, Svrkyně, Okoř, Dolany, Lichoceves a Libčice nad Vltavou. Mikroregion vznikl v roce 2000. Mikroregion má zpracovaný integrovaný rozvojový plán, který mapuje potřeby budoucího rozvoje a obsahuje jednotlivé projekty. Bez tohoto dokumentu není možné žádat o podporu z mnoha dotačních zdrojů. Cílem spolupráce mikroregionu je nejen rozvíjet své území, ale také se průběžně vzájemně informovat a řešit společné problémy. Zástupci členských obcí mikroregionu se pravidelně scházejí a řeší záležitosti, které s dotýkají více členských obcí a navazujícího okolí. Mikroregion má nově odsouhlasené logo a připravuje internetové stránky, které bude průběžně doplňovat a aktualizovat.

 

Jízdní řád přívozu 2004

Libčice - Dol

po-pá

so-ne

vlak

směr Praha

vlak

směr Kralupy

-

-

-

5.34

6.00

-

5.49

6.04

6.25

-

6.19 *

-

6.40

-

6.36 *

6.34 *

7.00 *

7.00

6.49

7.04

7.20

7.25

7.19

7.34 *

7.55

8.05

7.49

8.04

8.30

8.25

8.19 *

-

9.00

9.00

8.49

9.04

9.25

9.25

9.49

10.04

10.05

10.05

-

-

10.25

10.25

10.49

11.04

12.05

-

11.49

12.04

12.25

12.25

12.49

13.04

13.05

13.05

-

-

13.20

13.25

13.49

14.04

14.05

14.05

-

-

14.20

-

-

-

14.50

14.25

14.49

15.04

15.20

15.20

-

15.14

15.05

15.05

-

15.34 *

15.30

15.25

15.49

16.04

16.05

16.05

-

-

16.20

-

16.19 *

16.34 *

16.45

16.25

16.49

17.04

17.20

17.05

-

17.34 *

17.45

17.25

17.49

18.04

18.20

-

18.19 *

-

19.00

-

18.49

19.04

* pracovní dny

(Zdroj: www.libcice.cz)


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko