Klecany

zveřejněno: 28.1.2003     rubrika: Zajímavá místa v okolí

První písemná zmínka o Klecanech pochází z roku 1316, kdy byly sídlem vladyky Mladoně z Klecan. V té době však již Klecany jako obec existovaly.

Nejstarší doložené osídlení této oblasti pochází z doby bronzové.

V roce 1507, kdy byla obec v majetku Zikmunda Hromady z Boršic, povýšil král Vladislav II. Jagelonský svým Majestátem na městečko. o sto let později městečko vyhořelo a během třicetileté války bylo z větší části zničeno.

Ves Klecany se postupně stala majetkem řady pražských měšťanů a šlechty. Mezi majiteli nacházíme rody Fürstenberků, Trautmannsdorfů, Šternberků, Clam-Gallasů a dalších.

V roce 1994 - od 1. července - určil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR obec Klecany městem.

Znak a prapor má město Klecany od 17. ledna 1997.

V roce 2000 bylo v lokalitě Na Hradišti odkryto slovanské pohřebiště z první poloviny 10. století, které svými unikátními nálezy je významem totožné s pohřebišti na Levém Hradci a na Pražském hradě.

Klecany jsou nejmenším městem okresu Praha - východ. Při posledním sčítání lidu měly 1971 obyvatel. Leží na zvlněném svahu nad Vltavou, proti Roztokům u Prahy.

Součástí města jsou i osady Drasty, bývalá zemědělská usedlost a Klecánky, ležící na břehu Vltavy.

Spojení s hlavním městem, vzdáleným asi 8 kilometrů zajišťuje autobusy Regionální organizátor pražské integrované dopravy - ROPID. Město je zařazeno do I. tarifního pásma. Blízkost dálnice D8 umožňuje rychlé automobilové spojení s kulturními a obchodními centry hlavního města Prahy.
Na druhý břeh Vltavy je možné se dopravit jedním z posledních přívozů v Klecánkách, který je hojně využíván hlavně v letních měsících cykloturistiky.

V létech 1876 - 1884 žil na zdejší faře významný český spisovatel V. B. Třebízský. Jeho památku vedle pomníku od J. V. Myslbeka s reliéfní podobiznou od J. Mařatky a pomníku z roku 1898 od L. Šalouna připomíná i pamětní síň na klecanské faře.

Mezi další chráněné památky patří kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 14. století, socha sv. Václava ze 17. a socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století, které si můžete prohlédnout poblíž kostela.

Vedle V. B. Třebízského žil v Klecanech spisovatel Josef Kožíšek, olympijský vítěz ve skocích na koni z Amsterodamu v roce 1928 podplukovník v. v. František Ventura a v roce 2002 zesnulý generálmajor v. v. Ing. Jan Bret, nositel řádu Bílého lva a účastník III. odboje.

Klecany mají vedle Mateřské a Základní školy i Základní uměleckou školu, dále je zde Městská knihovna a Česká pošta , zdravotní středisko a Dům s pečovatelskou službou.

Systém zásobování je dobrý, jsou zde 4 restaurace, dobře zásobená řada obchodů a obchůdků a několik autoopraven.

Okolí láká k pěkným vycházkám a skýtá atraktivní pohled na Prahu, meandry Vltavy i historický Levý Hradec s vrchem Řivnáčem v pozadí.


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko