KLECANY - další informace

zveřejněno: 24.9.2005     rubrika: Zajímavá místa v okolí

ROZHLEDY aneb okolí naší obce

KLECANY

Zámek

Dodnes jedna z dominant našeho města. Vystavěn v 17. – 18. stol.; po prvním vyhoření obnoven v roce 1827. Znovu vyhořel v roce 1857 a v prosinci 1927.  Na pozvání hraběte Josefa Filipa Clam – Gallase, nejvyššího hofmistra Království českého – tehdejšího majitele Klecan – byla zde 28. srpna 1754 na obědě císařovna Marie Terezie (tedy před 250 léty).

V období II. světové války zde sídlí německá posádka, po roce 1945 v používání posádkou ČSLA. V roce 1990 předán do majetku města. Od roku 2003 v majetku  pana Beckhäusera, který uskutečňuje velkou přestavbu – už dnes je možné obdivovat znovu zářící hlavní budovu.

Kostel

Nanebevzetí P. Marie vystavěn prý na místě bývalého pohanského obětiště, fara se připomíná již ve 14.stol. Kostel vystavěn v 17. stol., 1749 přestavěn v jednoduchém stylu barokním. Rozsáhlá úprava v roce 1880 a v roce 1892, kdy byl „obnoven ve slohu české renesance“.  Po husitských válkách až do roku 1616 kněží utrakvističtí – řím. - kat. kněží se vrací až v roce 1692.  V roce 1876 – 1884 působil zde kaplan Václav Beneš Třebízský, který zde prožil svá nejlepší životní  i spisovatelská léta.

Škola

Obecná škola u kostela postavena v roce 1864 a po různých stavebních úpravách sloužila až do roku 1967 (budova v roce 1970 přestavěna jako zdravotní středisko). Nově vybudovaný školský areál soustřeďuje  Základní školu – otevřena 4. září 1967 (5 pavilonů), Mateřskou školu 20. září 1980 (4 pavilony) a budovu Zvláštní školy (1. září 1990). Školní kronika vedena již od roku 1874. Od 1. září 1994 úspěšně pracuje i základní Umělecká škola.

Pomníky

Nejstarší pomník vybudován v roce 1894 spisovateli Václavu  Beneši  Třebízskému před kostelem péčí českých literátů. Na téměř 4 m vysokém podstavci je socha „Ukřižovaného“ od Josefa Myslbeka (kříž vysoký 3,13 m).

V neděli 24. července 1898 byl položen základní kámen k druhému pomníku
V. B. Třebízského – od místního spolku Třebízský – bronzové poprsí provedené sochařem Ladislavem Šalounem. Ten můžete obdivovat ve stráni pod bývalým nákupním střediskem. Klecany se pyšní dvěma pomníky jednoho vlastence.

Třetím je pomník padlým v I. světové válce, který byl zřízen nákladem klecanské obce a slavnostně odhalen 28. října 1922 – umístěn na náměstí V. B. Třebízského.

(Zdroj: zpravodaj  IX. Klecanské rallye 2005) 

 


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko