Budeč

zveřejněno: 27.8.2003     rubrika: Zajímavá místa v okolí
Budeč:
N
árodní kulturní památku, staroslavné sídlo kmene Čechů a Přemyslovců, založil podle kroniky sám kníže Krok : hradiště bylo původně chráněno 1,7 km dlouhou soustavou vysokých valů. Uvnitř se skrýval palisádový knížecí dvůr s pravděpodobně první kamennou stavbou v Čechách - rotundou sv. Petra, kterou dal postavit kníže Spytihněv kolem roku 900. V poslední historické zprávě ze 13. století darovala rotundu královna Kunhuta vyšehradské kapitule a v druhé polovině 17. století byla upravena na kostel sv. Petra a Pavla. Na Budči byla také první škola v Čechách, kde se učil z latinských knih sám sv. Václav. Dnes se zde konají pravidelné vzpomínkové slavnosti. Archeologické nálezy – 800 n. l. – první Slované, 9. – 10. století – jedno z hlavních knížecích sídel Přemyslovců, písemně doloženo. Budeč- Pradávné středisko kmene Čechů a sídlo Přemyslovců z 9. - 10. století. Mělo tvar trojúhelníku a bylo chráněno dvojitou soustavou valů, které dosahovaly výšky až 5 metrů. V Budči se nachází předrománská rotunda sv. Petra a Pavla, která je pravděpodobně nejstarší dochovanou stavbou v Čechách. Legenda praví, že zde byla první škola v Čechách a učil se zde sv. Václav. Význam Budče upadl, když se hlavním střediskem přemyslovské moci stala Praha.

logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko