Větrušák 9/2003 Úvodní strana

zveřejněno: 14.11.2003     rubrika: Větrušický zpravodaj
 OBSAH:

Obecní  úřad na vědomost dává              s. 2-3
Něco z historie                                     s. 4
Rady a porady dědka Zahrady                s. 5  
Fotbal                                                   s. 6
Rozhledy                                              s. 6-7
Společenská kronika                             s. 7
UCHO                                                  s.8
Tip na kulturní akci                                s. 9-10
Naše knihovna                                      s. 10
Dětský Klubíček                                   s. 11-12

Registrační číslo Ministerstva kultury: MK ČR E 134 75
Vydává Obecní úřad Větrušice
(IČO – 24 09 74)
Uzávěrka tohoto čísla: 27.9.2003
Periodicita: občasník
 Na přípravě tohoto čísla se podíleli: Eva Haflantová, Soňa Zádová, p.Nouza, p.Vocásek, Miroslav Jaroš, Jiří Čáha
Grafická úprava: Jan Forshytová

OHLAŠOVNY POŽÁRU:
Požární jednotka AERO Vodochody, tel.: 255 763 200
Dan Boštík, tel.: 220 941 512   
František Zikmund, tel.: 220 941 405.  

Kontakt pro Vaše připomínky a příspěvky do zpravodaje :
Adresa:           OÚ Větrušice 14, Praha – východ, 25067
Telefon:           02/ 20941265- OÚ , 02/ 20940984- E.Haflantová, 0604/ 273716 - S.Zádová
E-mail:            obec@vetrusice.cz

Obecní úřad Větrušice
Adresa: OÚ Větrušice,Větrušice č.p. 14,250 67 Klecany, Praha–východ
IČO:      24 09 74
Bank. účet:   Komerční banka Praha 9, č.ú.: 8929-201/0100
Internet:        www.vetrusice.cz
E-mail OÚ:   obec@vetrusice.cz (běžná elektronická pošta)
Elektronická podatelna OÚ:  podatelna@vetrusice.cz (Všechny druhy podání, žádostí, a dalších úředních záležitostí s využitím elektronického podpisu a bez podpisu)
Telefony: 220941265 (hlavní telefon),220940507(záznamník + fax),604273716 – pí.Zádová
STAROSTA , MÍSTOSTAROSTA:        Soňa Zádová, Josef Nouza
Členové OZ: Daniel Boštík, Pavlína Elbogenová, Miroslav Jaroš, Pavel Klimt, Jan Kolín


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko