Větrušák 8/2003 Rozhledy aneb okolí naší obce

zveřejněno: 21.10.2003     rubrika: Větrušický zpravodaj
 

MÁSLOVICE
( Od Větrušic vzdálené cca 6 km )

Máslovice jsou malá vesnička na severním okraji okresu Praha-východ. Jméno vesnice není odvozeno od másla jako potraviny, ale od osobního jména někdejšího stařešiny a podle rodu - Másloviců - dostala dávná osada své jméno. 

Samo osídlení sahá hluboko do pravěku, jak dokládají četné archeologické nálezy. První písemná zmínka o Máslovicích pochází z roku 1052. Znovu se v písemných památkách setkáváme s Máslovicemi až roku 1298, kdy je daroval Vojtěch z Poděhus oltáři sv. Václava v kostele sv. Víta na Pražském hradě.

Církevní držba přetrvala až do roku 1706, kdy je církev prodala Karlu Josefu Voračickému, který je připojil k panství Chvatěruby. Poslední máslovickou vrchností byli Stallburgové (až do roku 1848), kteří je prodali na počátku 20. století Ferdinandu Bělochovi.

Celá století byly Máslovice zapadlou vesničkou. Dnes se ustálil počet obyvatel na dvěstěpadesáti.

V obci je Výzkumný ústav včelařský. Území obce o ploše 310 ha, z níž téměř polovinu tvoří les a malebné skalnaté stráně - součást přírodního parku Dolní Povltaví - se rozkládá na pravém břehu Vltavy v nadmořské výšce 173 až 275 metrů. V září 2003 zde byla slavnostně otevřena naučná stezka.

Muzeum másla

Vesničku Máslovice proslavilo především Muzeum másla. Expozice muzea představuje různé druhy máselnic, tvořítek na máslo, máslenek na servírování másla, krajáče na smetanu a další předměty, související s výrobou másla. V rámci expozice je také vystavena část ojedinělé sbírky obalů na máslo tuzemských i zahraničních výrobců. V malém obchůdku si návštěvníci mohou koupit suvenýry s tematikou másla a kraviček. Kromě másla je zde k vidění stálá expozice o historii obce. Třikrát do roka se v muzeu konají i výstavy, především na téma "život místní komunity". Dvakrát ročně si zde každý může za doprovodu místní country kapely Máslovické Drnkačky utlouct svoje vlastní máslo.

Muzeum vzniklo v r.1997 z iniciativy  ing. Vladimíry Sýkorové na náklad obce, s finančním přispěním nadace Open Fund Society a vládního Programu obnovy vesnice a za odborné i materiální pomoci Zeměděl-ského muzea v Praze a Kačině, Středočes-kého muzea v Roztokách u Prahy, Městského muzea Vrchlabí a Klubu sběratelských kuriozit.

Kontakt: Máslovice 3,  Vodochody, 250 69, ing. V.Sýkorová - tel.: 220940235,603431148   Otevřeno: každou sobotu a neděli od 10 do 12 a od 13 do 16. Jinak pouze po předchozí  domluvě.

 


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko