Větrušák 3/2004 Úvodní stránka

zveřejněno: 23.5.2004     rubrika: Větrušický zpravodaj

Registrační číslo Ministerstva kultury: MK ČR E 134 75

Vydává Obecní úřad Větrušice

(IČO – 24 09 74) 

Periodicita: občasník

 

Na přípravě tohoto čísla se podíleli:

Eva Haflantová, Soňa Zádová, p.Nouza, p.Vocásek, Jiří Čáha

Grafická úprava: Jan Forshytová

 

Rychlá lékařská pomoc:

Pohotovost Říčany, RLP            - 323 602 611-2

Sanita, převozy                        - 326 902 591

Záchranná služba, Kralupy       - 315 722 222

 

 

 

 

 

 

 

OHLAŠOVNY POŽÁRU:

Požární jednotka AERO Vodochody, tel.: 255 763 200

Dan Boštík, tel.: 776 312 179   

František Zikmund, tel.: 220 941 405

 

 

 

 

 

Obecní úřad Větrušice

 

Adresa:            OÚ Větrušice,Větrušice č.p. 14,250 67 Klecany, Praha–východ

IČO:                 24 09 74

Bank. účet:      Komerční banka Praha 9, č.ú.: 8929-201/0100

Internet:          www.vetrusice.cz

E-mail OÚ:   obec@vetrusice.cz (běžná elektronická pošta)

Elektronická podatelna OÚ:  podatelna@vetrusice.cz (Všechny druhy podání, žádostí, a dalších úředních záležitostí s využitím elektronického podpisu a bez podpisu)

Telefony: 220941265 (hlavní telefon),220940507(záznamník + fax),604273716 – pí.Zádová

STAROSTA , MÍSTOSTAROSTA:        Soňa Zádová, Josef Nouza

Členové OZ: Daniel Boštík, Pavlína Elbogenová, Miroslav Jaroš, Pavel Klimt, Jan Kolín

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko