2019 - Svatohuberstká mše

M Y S L I VO S T – S V A T O H U B E R T S K Á M Š E
Tak jako v uplynulých třech letech i letos byla počátkem listopadu uspořádána hubertská mše k uctění památky patrona myslivců svatého Huberta. Konala se v sobotu 9. listopadu 2019 v klecanském kostele Nanebevzetí Panny Marie za účasti obyvatel Klecan i okolních obcí. Lovecké trio Praha s hosty předneslo Hranickou hubertskou mši B dur od autorů Petra Vacka a Vladimíra Vyhlídala upravenou pro čtyři lesnice a dvě borlice. Tato mše byla zkomponována v roce 2009 a věnována trubačům Střední lesnické školy v Hranicích a odtud plyne její název. Mezi účinkujícími hudebníky byli i autor hudby pan Vacek a člen České filharmonie pan Duda. Zajímavostí je to, že se toto hudební těleso skládalo ze tří dam a tří pánů. O zpěv se postaral jako vždy skvělý ženský sbor Klenota, který ke mši přidal i další skladbu s vlastním hudebním doprovodem.
V 11,30 hodin vyšel průvod vedený členem Řádu sv. Huberta ve slavnostním řádovém úboru. Následovali myslivci, někteří se svými loveckými psy či dravci. Na nosítkách byly neseny obětiny což byli bažanti, divoké kachny a sele divočáka, na ošatce pak chléb a hroznové víno. Průvod uzavíral klecanský farář P. Pavel Kuneš, který tuto mši celebroval. Ve svém kázání se zmínil o svatohubertské legendě, odkazu hraběte Šporka ve vztahu k mysliveckým tradicím, významu myslivosti v minulosti i současnosti. Vyzdvihl úlohu myslivců v ochraně přírodního prostředí a udržitelnosti životních podmínek pro lidi i zvěř. Uvedl též, že životní příběh sv. Huberta má co říci i současníkům a plyne z něj poučení o smysluplnosti soucitu a pomoci potřebným. Součástí mše bylo čtení z Bible, přímluvy k Bohu a již zmíněný sborový zpěv a hudební produkce na lovecké dechové nástroje. Po skončení mše uspořádali hudebníci před kostelem ukázky loveckých fanfár a signálů používaných při honech. Vynikla zejména árie Bon repos, kterou do Čech přivezl hrabě Špork z Francie a dále pak Konopišťské halali.
Letošní hubertská mše byla zážitkem jak pro věřící, tak pro ty, kteří si přišli poslechnout pěknou hudbu a zpěv. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na uspořádání mše a jejím důstojném průběhu.
Pod patronací MS Zdiby – Klecany a ve spolupráci s Lionským klubem Praha St. Giorgio Strahov proběhla akce s názvem Lví očko zaměřená na prevenci tupozrakosti u dětí předškolního věku. Měření proběhlo v několika mateřských školách v KÚ naší honitby a bylo od roku 2011 změřeno celkem 2.187 dětí a nalezeno 368 odchylek od požadovaných hodnot.
Ing.Jindřich Trpák
2019 - Svatohuberstká mše 2019 - Svatohuberstká mše 2019 - Svatohuberstká mše 2019 - Svatohuberstká mše 2019 - Svatohuberstká mše 2019 - Svatohuberstká mše 2019 - Svatohuberstká mše 2019 - Svatohuberstká mše 2019 - Svatohuberstká mše 2019 - Svatohuberstká mše

logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko