2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.)

Myslivost – procházka se sokolníky Vzhledem k oblibě tradiční procházky s myslivci jsme se rozhodli uspořádat větší akci zaměřenou na lovecké dravce. Podařilo se nám zajistit účast profesionálních sokolníků a tak v neděli 17. září od 15 hodin proběhlo za velkého zájmu veřejnosti setkání ve větrušických zahradách. Protože jsou tyto akce zaměřeny především na děti a mládež, oslovili jsme především okolní školy, obecní úřady i větrušický Klubíček, aby pomohly s propagací. Přiznáváme, že účast dětí i dospělých nás mile překvapila. Na sraz u větrušického fotbalového hřiště přišlo asi 60 dětí, od těch nejmenších až po školáky, za doprovodu zhruba 60 maminek i tatínků. Bylo vidět, že někteří to pojali jako rodinný výlet, k čemuž jistě dopomohlo pěkné teplé počasí. Na úvod přivítal všechny přítomné myslivecký hospodář pan Matějka a pak se již programu ujali sokolníci se svými svěřenci. Nejdříve seznámili účastníky s historií sokolnictví od starověku, přes rozkvět ve středověku, útlum související s vývojem palných zbraní až po obnovu oboru v současnosti, kdy opět vznikají zásluhou nadšenců sokolnické spolky, které provozují jak předváděcí, tak sportovně-lovecké sokolnictví. Následovalo seznámení se zoologií jednotlivých druhů dravců a sov a též se zásadami sokolnictví, cvičebními pomůckami apod. Dalším bodem programu byly ukázky kondičního létání například na větve okolních stromů či přelety mezi sokolníky s přistáním na sokolnickou rukavici. Vrcholem pak byla ukázka lovu králíka, kdy vypuštěný dravec zaútočil na kořist, kterou byl právě králík, ale pouze plyšový, aby se děti nevylekaly. Určitě nejatraktivnější byl přímý kontakt s předváděnými dravci, kdy si děti mohly pohladit sovy pálené, puštíka či jestřába a také si vyzkoušet, jaké to je, když jim na rukavici přistane dravec či sova. Při statických i letových ukázkách byly k vidění jak u nás běžné druhy ptáků, tak druhy cizokrajné. Byl to puštík obecný Oskar, výr velký Robert, sovy pálené Eliška a Richard, jestřáb lesní Zara, sokol stěhovavý, který se jmenuje Konrád, ačkoli je to samice, dále pak káně lesní Ruda, káňata Harrisova Rita a Harry, orel mořský Gerda a nakonec orel bělohlavý Siki. K jednotlivým druhům dravců se vrátíme podrobněji v některém z příštích vydání Zpravodaje. Na závěr musíme ocenit moderátorský výkon sokolníka, který dokázal upoutat pozornost dětí a zapojit je do aktivní účasti při předvádění. Bylo to příjemné odpoledne, které přispělo nejen k propagaci sokolnictví a myslivosti, ale i ke zpestření kulturního života okolních obcí. Ing.Jindřich Trpák Myslivecký spolek Zdiby- Klecany
2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.) 2017-6 - Ukázka loveckých dravců (17.9.)

logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko