Nevíte si rady, jak upravit hlasovací lístek v komunálních volbách?

zveřejněno: 21.9.2022     rubrika: Volby

Způsoby udělování hlasů voličem Volič může označit (§ 34 odst. 3 a 4, § 40 odst. 5 zákona č. 491/2001 Sb.):

1. Jednotlivé kandidáty křížkem v rámečku před jejich jménem, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno; hlas získávají označení platní kandidáti

 

2. Volební stranu křížkem ve čtverečku před jejím názvem; hlasy získávají kandidáti označené volební strany v pořadí podle hlasovacího lístku až do výše počtu členů voleného zastupitelstva; u označené volební strany se již nepřihlíží k označeným kandidátům této volební strany

 

Hlas voliče je neplatný (§ 41 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.):

1.  není-li označena žádná volební strana ani žádný kandidát - strana se označuje křížkem ve čtverečku před názvem - kandidát se označuje křížkem v rámečku před jeho jménem

 2.  je-li označeno více kandidátů, než kolik se v obci volí zastupitelů - komise nerozlišuje, zda jde o kandidáty platné či odvolané - k označení kandidátů již označené volební strany se nepřihlíží, do počtu jednotlivě označených se nezapočítávají


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko