Hlasování mimo volební místnost

zveřejněno: 9.9.2022     rubrika: Volby

 

Hlasování mimo volební místnost

Zažádat lze nejpozději do 23.9.2022 12 hodin na e-mail: obec@vetrusice.cz 

nebo telefonicky i v průběhu voleb na číslech: 220941265, 220940507.

 

Základní formou hlasování ve volbách je hlasování ve volební místnosti.

Volební zákony však pamatují i na situace, kdy se volič z různých, zejména zdravotních, důvodů nemůže do volební místnosti dostavit. V takových případech probíhá hlasování do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem vydávají 2 členové okrskové volební komise (místo, kam mají členové okrskové volební komise přijít s přenosnou volební schránkou, se však musí nacházet na území volebního okrsku, který dané komisi přísluší).

Volič uplatní svůj požadavek na hlasování do přenosné volební schránky:

  • u obecního úřadu obce, ve které hodlá hlasovat,

  • ve dnech voleb i přímo u okrskové volební komise.
     

Pro podání žádosti není předepsaný formulář. Volič ji může formulovat písemně i ústně (např. telefonicky).

Žádost by měla být opodstatněna závažnými důvody (zejména zdravotními, rodinnými apod.).

Samotné hlasování pak probíhá podobně jako ve volební místnosti. Po prokázání totožnosti voliče předají členové komise voliči úřední obálku a hlasovací lístky (v případě, že nepoužije ty, které mu byly doručeny přede dnem voleb). I při hlasování do přenosné volební schránky dbají členové okrskové volební komise o zachování tajnosti hlasování.

Hlasování do přenosné volební schránky může využít i volič s voličským průkazem. 

O hlasování do přenosné volební schránky může požádat např. i volič, který ze zdravotních důvodů nemůže dojít do místnosti, která není bezbariérová a odhlasuje do přenosné volební schránky např. z přízemí budovy, kde se volební místnost nachází.

Obsah přenosné volební schránky je ve fázi zjišťování výsledků voleb promíchán s obsahem volební schránky z volební místnosti.

 

Zdroj: https://www.mvcr.cz/volby/vyhlasene-volby.aspx


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko