Souhrn činnosti 2021

zveřejněno: 29.3.2022     rubrika: KORIDOR D8 SOS (mj. i GOODMAN)

Souhrn činnosti 2021

Rok 2021 proběhl ve sdružení obcí a spolků Koridor D8 hlavně ve jménu liniových staveb a krajinného plánování. Hlavním důvodem byla vysokorychlostní trať (VRT) Praha – Drážďany, která stejně jako dálnice D8 má protnout náš region. V květnu jsme podali na Ministerstvo dopravy společný dopis 3 měst, 29 obcí a 10 spolků po trati VRT Podřipsko. Dopis podepsaly všechny samosprávy od 20. km, tedy od Panenských Břežan až po konec úseku a další obce v okolí v SOUVISLÉ DÉLCE 35 km. Hlavními myšlenkami dopisu byla problematika souběhu dvou liniových staveb v délce přes 30 km (dálnice D8 a VRT). Navrhovali jsme uzavření memoranda, které zaručí maximální eliminaci negativních vlivů těchto záměrů. Bohužel tehdejší vedení MD náš návrh odmítlo.

V průběhu roku proběhla mnohá jednání mezi námi a dalšími obcemi, zemědělci, Správou železnic, vedoucích odborů nebo politickou reprezentací od zastupitelů, radních Středočeského i Ústeckého kraje, poslanců, senátorů, až po ředitele a náměstky ministerstev Životního prostředí, Místního rozvoje nebo jednání s ministrem dopravy. 

Navrhli jsme myšlenku „krajinného plánu“ při jehož implementaci dojde k zajištění kompenzačních opatření, které nezatíží region a nezhorší kvalitu života obyvatel, ba právě naopak - stavba VRT může znamenat i příležitost pro pozitivní změnu u dlouho neřešených problémů v našem území:

  • protihluková ochrana samospráv u liniových staveb (dálnice D8 a trať 090)
  • humanizace okolí již existujících logistických areálů a prevence před výstavbou dalších
  • nápravu průmyslové zemědělské krajiny – relikt násilné kolektivizace v 50. letech 20. století

Pro ideu krajinného plánu jsme získali akademickou podporu z vysokých škol. Postupně jsme ji začali uvádět do praxe za pomoci největších odborníků v tomto oboru. Z našeho podnětu Ministerstvo dopravy vyzvalo k poskytnutí součinnosti ke Koridoru D8 své rezortní organizace: Ředitelství silnic a dálnic, Správu Železnic a Ředitelství vodních cest.

V průběhu roku jsme se zúčastnili mnohých jednání a začali spolupracovat s dalšími subjekty po celé republice, u nichž je také plánována VRT, abychom si sdíleli zkušenosti a poznatky (https://vrtczech.cz/) z jednání nejen se Správou železnic

Soukromí investoři v regionu pokračovali se svými záměry. Společnost CTP vedla správní řízení, kterých jsme se účastnili, na ploše po „Daimleru“ pro haly Průmyslový objekt Úžice, Průmyslový objekt Chvatěruby a Skladová a výrobní hala Úžice. Ani záměry rozšíření lomu Klecany; rozšíření aditivačních nádrží v Unipetrolu nebo Skladovací areál Eurofrost neunikly naší pozornosti a naši členové podávali připomínky v řízeních EIA (posuzování vlivů na životní prostředí).

Naše činnost byla součástí článků a reportáží v mnoha médiích (iDnes.cz, Český Rozhlas, Deník atd.)  V dubnu ČT odvysílala pořad Nedej se s tématem logistických areálů a naší činností s názvem Krajina logistických hal. Naše činnost byla rovněž tématem článku v německém časopise TOPOS.

Žijeme v exponovaném území, jehož území má být protkáno dalšími liniovými stavbami nebo rozšířením stávajících komunikací. V létě bylo zahájeno územní řízení na propojení dálnic D7 a D8, které má ústit na exit 9. km dálnice D8. Na podzim probíhalo také posuzování vlivu na životní prostředí

 

k záměru zkapacitnění dálnice D8 v úseku Zdiby – Nová Ves „Záměr D8 Zdiby – Nová Ves, zkapacitnění“ na 3+3 jízdní pruhy (km 0,000 – 18,000).

Stejně jako v předchozím roce se naše řady rozšířily o další obce především z Ústeckého kraje. I v roce 2022 budeme pokračovat v naší činnosti na prosazení „krajinného plánu“, abychom zachovali a nebo ještě lépe vytvořili kvalitnější prostředí pro život nás všech.