Revitalizace ovocných sadů Větrušice

zveřejněno: 27.8.2021     rubrika: Aktuality - ARCHIV
 Bromil logo

Titl.

Obec Větrušice

 

Věc: Revitalizace ovocných sadů

Výchozí stav

Trvalé kultury ovocných dřevin v ovocných sadech ve Větrušicích neplnily produkční funkci a bylo třeba je nahradit výsadbami nových kultur.

S ohledem na skutečnost, že sady nebyly dlouhodobě prořezávané-udržované. Nebyla možná revitalizace stávajících kultur a bylo třeba stávající kultury nahradit novými výsadbami.

K vyklučení sadů by přistoupila každá firma, která by s majitelem pozemků vstoupila do dlouhodobého nájemního vztahu.

Plán revitalizace

Klučení probíhá nyní v srpnu. Po určité době, kdy dřevo po vytěžení zaschne bude vyvezeno z pole a dojde k jeho rozdrcení na štěpku.

Pole musí být důkladně přeorána a srovnána, tyto polní práce budou probíhat v září a říjnu.

Budou obnoveno oplocení po obvodu areálu sadů.

Plán výsadeb nových kultur

Nové výsadby budou provedeny v průběhu října-listopadu 2021. Vysazeny budou různé odrůdy višní.

V průběhu tohoto období budou probíhat práce na rozvodech  závlahové vody. V rámci těchto prací bude vybudován přivaděč vody z Vltavy.

Přístup do sadů

V současné době neplánujeme omezení přístupu, protože si jsme vědomi toho, že by došlo fakticky k zamezení přístupu na vyhlídky. Také nechceme nijak dramaticky omezovat lidi v rekreačním užívání těchto míst. Po dokončení výsadeb bude nutné zamezit přístupu zvěře do areálu sadu. Na místě stezek budou vybudována vrátka pro průchod. Bude tedy nutná spolupráce všech návštěvníků, aby vrátka zůstávala zavřená. Zamezení přístupu do areálu sadů pro občany je poslední možností, věřím, že jeto nebude nutné a je v zájmu nás všech si vyjít vstříc;)

Tomáš Brožek

 

Sady Větrušice - plán výsadeb a závlahový systém (jpg, 4MB) 

            Sad Větrušice plán výsadeb    


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko