Pozvánka na ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Větrušice dne 19.10.2022 od 18.hodin

zveřejněno: 10.10.2022     rubrika: Aktuality - ARCHIV

   OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE

       Vltavská 14, 250 67 Větrušice, Praha – východ, tel.:220 941 265, 220 940 507

e-mail: obec@vetrusice.cz.                    www.vetrusice.cz 

Pozvánka

na ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Větrušice

Obecní úřad obce Větrušice v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tímto informuje o době, místě a programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Větrušice, svolaného dosavadním starostou obce Petrou Šefčíkovou v souladu s ust. § 91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Místo konání: Obecní úřad Větrušice, Vltavská 14

Doba konání: 19.10.2022, od 18:00 hod.

Navržený program:

1. Zahájení – předsedkyně volební komise Lucie Špírková a stávající starostka obce Petra Šefčíková

2. Složení slibu členy zastupitelstva obce

3. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

4. Schválení programu

5. Volba starosty obce a místostarosty obce

a) Určení počtu místostarostů

b) Určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

c) Určení způsobu volby starosty obce a místostarosty

d) Volba starosty obce

e) Volba místostarosty

6. Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru

a) Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů

b) Volba předsedy finančního výboru

c) Volba předsedy kontrolního výboru

d) Volba členů finančního výboru

e) Volba členů kontrolního výboru

7. Zřízení dalších výborů zastupitelstva obce, určení jejich předmětu činnosti a volba jejich předsedů a členů

8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce a dalších osob

9. Všeobecné informace 

10. Diskuse

11. Závěr

 

Petra Šefčíková v.r.

dosavadní starosta obce Větrušice

 

 


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko