Měření množství odpadních vod

zveřejněno: 3.5.2022     rubrika: Cena vodného a stočného

Výše stočného je určena:

  1. Odečtem z vodoměru vodovodní přípojky veřejného vodovodu, v případě, že veřejný vodovod je jediným zdrojem zásobování objektu pitnou vodou

  2. Součtem odečtů z vodoměru vodovodní přípojky veřejného vodovodu a vodoměru domovní studny, v případě, že objekt je zásobován z veřejného vodovodu i domovní studny a vlastní studna je opatřena vodoměrem.

  3. Výpočtem podle směrných čísel (Vyhláška 428/2001, příloha č.12) v případě, že zdrojem zásobování nemovitosti pitnou vodou je pouze vlastní domovní studna bez měřicího zařízení nebo částečně vlastní studna bez vodoměru a částečně veřejný vodovod.


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko