GOODMAN ZDIBY - nové info

zveřejněno: 25.6.2018     rubrika: KORIDOR D8 SOS (mj. i GOODMAN)

 

Milí přátelé, spoluobčané ze Zdib i okolí.

Chtěli bychom vás informovat, že jsme podali na Ministerstvo životního prostředí ČR podnět k pozastavení, resp. přímo odnětí autorizace zpracovatele dokumentace GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE.

V podaném podnětu poukazujeme na opakované a závažné nedostatky, kterých se ministerstvem autorizovaný zpracovatel  již 3x v předložené dokumentaci bez výraznějších náprav dopouští, a to i přes četná písemná upozornění (vyjádření) laické i odborné veřejnosti.

Vznášíme tak na MŽP ČR naše důvodné pochybnosti o řádném posuzování vlivů záměru GOODMAN v daném řízení, a to z důvodu obsahové nekorektnosti předkládaných dokumentací.

Stále pracujeme na tom, abychom nás všechny před výstavbou těchto gigantických logistických hal uchránili.

S díky za vaši podporu

za Občanskou iniciativu ve Zdibech

Eva Slavíková

http://www.stophaly.nazory.cz/

https://www.facebook.com/stophaly.nazory.cz/https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko