Aktuální info v kauze Goodman - PODNĚT NA ODNĚTÍ AUTORIZACE ZPRACOVATELE DOKUMENTACE

zveřejněno: 14.6.2018     rubrika: KORIDOR D8 SOS (mj. i GOODMAN)

 

Informace k halám Goodman

 

 

Vážení přátelé, spoluobčané ze Zdib i odjinud!

 

Jako aktivní účastníky petice PROTI výstavbě logistických hal ve Zdibech si vás dovoluji vyrušit s informací o aktuálním dění v této záležitosti.

 

Chtěli bychom vás informovat, že jsme nyní podali podnět na Ministerstvo životního prostředí ČR k pozastavení, resp. přímo odnětí autorizace zpracovatele dokumentace GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE. 

 

V podaném podnětu poukazujeme na opakované a závažné nedostatky, kterých se ministerstvem autorizovaný zpracovatel  v předkládaných verzích dokumentace stále a opětovně, bez výraznějších náprav dopouští, a to i přes četná písemná upozornění (vyjádření) laické a odborné veřejnosti.

 

Vznášíme tak na MŽP ČR naše důvodné pochybnosti o řádném posuzování vlivů záměru GOODMAN v daném řízení, a to z důvodu obsahové nekorektnosti předkládaných dokumentací.

 

Ujišťujeme vás, že stále pracujeme na tom, abychom nás všechny před výstavbou těchto gigantických logistických hal uchránili.

 

S díky za vaši podporu

 

za Občanskou iniciativu ve Zdibech

 

Eva Slavíková

 

Jitka Homolová

 

 

 

http://www.stophaly.nazory.cz/

 

https://www.facebook.com/stophaly.nazory.cz/

 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980

 


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko