Vysoko Rychlostní Trať D8

Koridor D8 - sdružení obcí a spolků http://www.koridord8.cz/

  • VRT PODŘIPSKO NENÍ BEZPROBLÉMOVÝ ÚSEK!!! 
Na Ministerstvo dopravy byl podán společný dopis 3 měst, 29 obcí a 10 spolků po trati VRT Podřipsko a v jejím okolí.
Hlavní myšlenky dopisu jsou:
1) problematika souběhu dvou liniových staveb v délce přes 30 km;
2) žádost o zřízení pracovní skupiny;
3) uzavření memoranda, které zaručí maximální eliminaci negativních vlivů.
4) zajištění kompenzačních opatření, které nezatíží obec a nezhorší kvalitu života obyvatel.
 Odkazy:
  Více informací:

logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko