KORIDOR D8 SOS (mj. i GOODMAN)

Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás informovala, že zastupitelé obce na svém jednání dne 26. 3. 2018 usnesením č. 10/3/18 po předložení mého návrhu schválili připojení naší obce ke sdružení obcí, měst a spolků, které vzniklo za účelem společného postupu a koordinaci aktivit souvisejících s realizací investičních záměrů kolem silnice II/608 a dálnice D8 od katastru obce Zdiby (okr. Praha východ) po katastr obce Nová Ves (okr. Mělník).
V MEMORANDU vyjadřujeme svůj nesouhlas především s investičními záměry, výrobních a skladových provozů a těžbou ložisek nerostného bohatství, které zhorší kvalitu ovzduší, zvýší hluk, způsobí nárůst dopravy, zhorší vodní režim krajiny, kvalitu spodních vod a jejich zdrojů, způsobí masivní snižování zemědělského půdního fondu v oblasti a nevratné změny v krajině.
Sdružení měst, obcí a spolků nemá žádnou právní subjektivitu, naší snahou je omezovat a v rámci legislativních možností regulovat komerční výstavbu v našem nejbližším regionu. Bohužel, v územních plánech většiny obcí kolem dálnice D8 z let minulých jsou všechny plochy kolem dálnice určené ke komerční výstavbě výrobních a skladovacích hal. Jedná se o investiční záměry velkých firem jako jsou např. MERCEDES, DAIMLER, TESCO, GOODMAN, LETIŠTĚ VODOCHODY, kde nárůst osobní i nákladní dopravy na těchto páteřních komunikacích je v řádu tisíců aut denně.
Každá z obcí na základě smlouvy přispěje do společného fondu částkou 15 Kč na 1 trvale hlášeného obyvatele. Z těchto prostředků budeme financovat např. posudky nebo také protiposudky vlivu jednotlivých záměrů na životní prostředí a právní služby s cílem aktivně zasahovat do stavebních řízení jednotlivých investičních záměrů.
V této rubrice Vás budeme postupně informovat o aktivitách sdružení KORIDOR D8 SOS.
Samotný text Memoranda a všechny zápisy z jednání naleznete v nové rubrice KORIDOR D8 SOS.
Petra Šefčíková, starostka obce


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko