Informace pro voliče v karanténě či izolaci z důvodu nemoci Covid-19 volba do přenosné volební schránky

zveřejněno: 10.1.2023     rubrika: Aktuality

Telefonní číslo pro žadatele v Izolaci / Karanténě z důvodu nemoci Covid-19 o zvláštní přenosnou volební schránku

 

Telefonní číslo: 257 280 862

 

Příjem telefonických žádostí:        

PO a St           8:00 – 17:00

Út a Čt            8:00 – 16:00 (Čt 12.1.2023 do 20:00 hod.- poslední den k přijímání žádostí)

Pá                   8:00 – 14:00

 

 

Důležité informace k hlasování do zvláštní přenosné volební schránky:

 

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

KDY: pátek 13.1. 2023 (8:00 – 22:00) a sobota 14. 1. 2023 (8:00 – 14:00)

V sobotu může krajský úřad dobu hlasování podle potřeby prodloužit až o 3 hodiny, tj. do 17:00 hodin

KDE: tam, kde volič pobývá

KDO může hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky: volič, který

-          má právo volit prezidenta republiky (případně má právo hlasovat v místním referendu),

-          kterému byla nařízena karanténa/izolace z důvodu onemocnění covid-19,

-          který nemohl z vážných důvodů využít hlasování u volebního stanoviště (drive-in) a

-          pobývá na území Středočeského kraje (nemusí zde však mít trvalý pobyt); komise pro hlasování se zásadně pohybuje pouze na území kraje, pro který byla řízena, tzn. nevyjíždí za voličem za hranice kraje.

 

Postup při hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

-        před příjezdem bude volič telefonicky kontaktován a vyrozuměn o přibližném času příjezdu, aby se mohl připravit,

-        komise vyrozumí voliče, že je na místě a domluví s voličem, kde hlasování proběhne, pokud volič nereaguje na zazvonění, komise znovu telefonuje, čeká na voliče max. 10 minut

-        volič by měl mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu (vlastní) a použít dezinfekci na ruce (má k dispozici komise),

-        komise ověří totožnost voliče z platného občanského průkazu (případně cestovního dokladu),

-        komise ověřuje, zda je volič v karanténě/izolaci z důvodu covid-19 – má potvrzení – např. rozhodnutí krajské hygienické stranice, potvrzení vydané lékařem, listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19, nebo čestné prohlášení podepsané před komisí pro hlasování

-        po ztotožnění a ověření karantény/izolace z důvodu covid-19 komise voliči vydá úřední obálku, případně hlasovací lístky,

-        pokud byl voliči vydán voličský průkaz, má povinnost jej odevzdat komisi pro hlasování,

-        volič si vybere hlasovací lístek a vloží do úřední obálky,

-        voliči, který nemůže ze zdravotních důvodů sám vložit lístek do úřední obálky a následně do volební schránky, může asistovat jiná osoba, nikoli člen komise pro hlasování,

-        poté, co volič vložil hlasovací lístek do úřední obálky, vhodí ho do volební schránky

-        nepoužité hlasovací lístky si volič ponechá.

 


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko